Kêt Nối Hợp Lệ

Điều Khoản Và Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ phần này. Việc đọc và hiểu những điều khoản và điều kiện này là rất quan trọng đối với bạn. Việc đánh dấu vào hộp bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện và tiếp tục việc ứng tuyển của bạn vào chương trình đại lý của chúng tôi, bạn đang đồng ý (vấn đề liên quan tới việc chấp nhận việc ứng tuyển của bạn) với những điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện (hoặc không được cho phép làm vậy) bạn không nên tiếp tục việc ứng tuyển. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới chương trình đại lý hoặc những điều kiện và điều khoản này của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ Người Quản Lý Đại Lý tương ứng. Xin hãy nhấp vào đây để liên hệ với chúng tôi.

Theo chính sách, Happy8 không chấp nhận ứng tuyển trực tuyến cho việc đăng ký làm một đại lý nếu bạn quảng cáo với một địa chỉ cổng kết nối Internet (IP) đặt tại hoặc bắt nguồn từ phạm vi địa lý của nước Mỹ.

Bản HỢP ĐỒNG này chỉ rõ tất cả những điều khoản và điều kiện của mối liên hệ khách hàng với Chương Trình Đại Lý Happy8. "Bạn", người "đại diện" được dùng để chỉ bạn, cá nhân, nhóm hoặc tổ chức đăng ký với chúng tôi với tư cách đại lý dưới bản HỢP ĐỒNG này, và sẽ được xem như bao gồm cả những nhân viên, người làm, người quản lý, cổ đông, chủ sở hữu, những thành viên quản lý và những cá nhân được đại diện và những cá thể (và từ "của bạn" có 1 ý nghĩa tương ứng).

1.

Quyền và Nghĩa Vụ Happy8

1.1

Việc Ứng Tuyển Của Bạn

Để trở thành 1 khách hàng trong chương trình đại lý của chúng tôi bạn cần chấp nhận những điều khoản và điều kiện sau bằng cách ấn vào hộp chỉ thị bạn chấp nhận và hoàn thành sau đó nộp đơn ứng tuyển trực tuyến. Đơn đăng ký sẽ tạo một phần nguyên bản cho HỢP ĐỒNG này. Happy8 với quyền tự quyết định sẽ xác nhận việc ứng tuyển của bạn có được chấp nhận hay không và quyền quyết định của chúng tôi là cuối cùng và không bị ràng buộc với bất cứ quyền thỉnh cầu nào. Happy8sẽ thông báo với bạn qua email về việc ứng tuyển của bạn có được thành công hay không.

1.2

Đăng Ký Khách Hàng Của Bạn

Happy8 sẽ đăng ký cho những Khách Hàng của bạn và theo dõi giao dịch của họ. Happy8 bảo lưu quyền từ chối những Khách Hàng (hoặc đóng tài khoản của họ) nếu cần thiết để đảm bảo với tất cả những yêu cầu của Happy8 có thể được áp dụng tạm thời.

"Khách Hàng" có nghĩa là những vị khách viếng thăm của bạn gia nhập hệ thống dữ liệu Khách Hàng của chúng tôi (bằng cách đăng ký tại 1 hoặc nhiều sản phẩm/ trang web Happy8 của chúng tôi bao gồm Casino, Keno, Poker Mạt Chược, Các trò chơi, và Cá Cược Thể Thao) sau khi vào trang đăng ký qua việc ấn vào những đường truyền dẫn (URL) của bạn, mà bạn đã được cung cấp khi tham gia. Bằng việc mở một tài khoản với chúng tôi, họ sẽ trở thành những khách hàng của bạn và, theo đó, tất cả những quy định, chính sách và quy trình hoạt động sẽ được áp dụng cho họ. Xin hãy lưu ý rằng Happy8 Khách hàng không chấp nhận sinh sống tại Hoa Kỳ, Philippines, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông

1.3

Thanh Toán Hoa Hồng

Áp dụng theo loại Kế Hoạch Hoa Hồng Đại Lý tại thời điểm đăng ký hoặc được quyền trong thời gian tài khoản Đại Lý được mở. Happy8 sẽ thanh toán cho bạn hoa hồng tương ứng ("Hoa Hồng Đại Lý) từ lợi nhuận (sau khi trừ tất cả thanh toán, tài chính, tiếp thị và khuyến mại). Happy8 kiếm được từ những người chơi trực tiếp từ trang của bạn sau khi họ mở tài khoản với chúng tôi và cá cược tiền thật tại những sản phẩm của Happy8. Xin vui lòng xem thêm Điều Khoản 3.0.

1.4

Việc Hiệu Đính

Happy8 có thể điều chỉnh bất cứ điều khoản và điều kiện nào trong bản HỢP ĐỒNG này hoặc thay thế nó vào bất kỳ thời gian nào theo quyền tự quyết của chúng tôi, bằng cách đăng 1 thông báo thay đổi hay một bản HỢP ĐỒNG mới trên trang web của chúng tôi, và Happy8 sẽ thông bào cho bạn theo địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi tham gia chương trình Đại Lý. Những sự hiệu chỉnh có thể bao gồm, ví dụ, thay phạm vi những luật sẵn có của Hoa Hồng Giới Thiệu và chương trình Đại Lý. Nếu có sự hiệu chỉnh nào mà bạn không thể chấp nhận, bạn chỉ có thể yêu cầu chấp dứt HỢP ĐỒNG này. Việc bạn tiếp tục tham gia vào chương trình giới thiệu theo việc đăng tải một thông báo thay đổi hoặc một bản HỢP ĐỒNG mới trên trang web của chúng tôi sẽ được xem như sự đồng ý với sự thay đổi hoặc bản HỢP ĐỒNG mới.

2.

Quyền và Nghĩa Vụ Của Bạn

2.1

Liên kết đến trang web Happy8 của chúng tôi

Bằng việc đồng ý tham gia liên kết trong chương trình Đại Lý , bạn sẽ đồng ý tạo và duy trì liên kết duy nhất đến trang web Happy8 của chúng tôi (www.Happy8.com). Bạn sẽ liên kết đến chúng tôi thông qua bất kì biểu ngữ nào của bạn, email, các bài viết hay các liên kết văn bản. Đây là phương pháp duy nhất mà bạn có thể thay mặt cho chúng tôi.

2.2

Các Thư Rác

Happy8 sẽ chấm dứt Thỏa Thuận này ngay lập tức mà thông cần thông báo đến bạn nếu trong đó có bất kì mẫu thư rác nào hoặc nếu bạn quảng cáo dịch vụ của chúng tôi bằng các hình thức khác. Bạn sẽ không được thanh toán hay đại diện, hay nhận được bất kì sự bảo đảm trong việc liên kết đến chúng tôi và bạn sẽ không có quyền và chúng tôi sẽ không có ràng buộc bạn vào bất kì nghĩa vụ nào.

2.3

Các Tên Miền Đăng Ký

Bạn cũng sẽ kiềm chế từ việc đăng ký ( hay tiến hành đăng ký ) bất kỳ tên miền tương tự với bất kì tên miền khác được sử dụng hay đăng ký tên của bất kì khách hàng nào của Happy8, hay các tên khác đã chỉ định rõ từ Happy8.

2.4

Đấu Thầu trong Điều Khoản Thương Hiệu

Bạn không thể mua hay đăng ký các từ khóa, tìm kiếm điều khoản hay sử dụng các định dạng trong bất kì công cụ tìm kiếm, cổng chính, các tài trợ quảng cáo dịch vụ hay tìm kiếm khác hoặc giới thiệu dịch vụ mà giống nhau hay tương tự với bất kì nhản hiệu nào của Happy8 hoặc các từ khác bao gồm cả " Happy8 ", "Happy8 casino" hoặc các biến đổi đó hay bao gồm cả từ khóa đo lường trên các trang web đối tác hay tương tự đến bất kỳ nhãn hiệu nào của Happy8.

2.5

Các Chỉ Định Đại Lý

Bằng Thỏa Thuận này, Happy8 không cung cấp cho bạn việc độc quyền, không có quyền chỉ định, quyền trực tiếp đền khách hàng tới bất kì các trang web của chúng tôi theo các điều kiện và điều khoản trong Thỏa Thuận. Thỏa Thuận này không cung cấp cho bạn việc độc quyền hay đặc quyền để trợ giúp chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phát sinh từ việc giới thiệu của bạn, và Happy8 chỉ định rõ ràng với các hợp đồng và có được những trợ giúp của các thành viên khác trong bất cứ lúc nào để thực hiện cùng các dịch vụ hay tương tự của bạn. Bạn sẽ không được yêu cầu bồi thường việc Huê Hồng Giới Thiệu hay bất kì các thiệt hại khác trong bảo mật kinh doanh hoặc thông qua các khách hàng khác hay tổ chức khác với bạn.

2.6

Chấp Nhận Sắp Đặt

Bạn sẽ sử dụng duy nhất các chấp thuận sáng tạo quảng cáo của chúng tôi (biểu ngữ/ thư flash, các cột bài xã luận, các hình ảnh hay các biểu tượng ) và sẽ không thay đổi việc xuất hiện của chúng hay không có giới thiêu đến chúng tôi trong bất kì dữ liệu quảng cáo khác với các dữ liệu có sẵn từ affiliates.Happy8.com hay Happy8.com. Việc xuất hiện hay các cứ pháp văn bản chuyển đổi những mối liên kết các đường dẫn sẽ được thiết kế và chúng tôi sẽ thiết kế và chỉ định này chỉ duy nhất cho phép và ủy quyền cho các đại diện của trang web chúng tôi.

2.7

Lời Cam Kết Tốt Nhất

Bạn sẽ không được biết đến các lợi tức từ lượng truy cập hay nghi ngờ lượng truy cập không phải được phát sinh trong việc cam kết tốt nhất hay không phải gây ra thiệt hại cho chúng tôi. Happy8 có quyền giữ lại tất cả các số tiền khác của bạn theo Thỏa Thuận này nếu Happy8 có nguyên nhân hợp lí tin rằng của các lượng truy cập.

Happy8 có quyền từ chối các thanh toàn đại lý hay/ hoặc tạm ngưng hay khóa tài khoản nếu các khách hàng đại lý đó tìm thấy bất kì việc lạm dụng các đề xuất hay các chương trình khuyến mãi của Happy8 ngoài các kiến thức của ban, các tình huống bao gồm nhưng không có giới hạn đối với các khách hàng cược vào cả 2 bên khác nhau trong một sự kiện hay thị trường hoặc hạn chế các rủi ro và yêu cầu bồi thường tiền thưởng.

2.8

Trách Nhiệm Trong Trang Web Của Bạn

YBạn sẽ chịu trách nhiêm duy nhất cho việc phát triển, các hoạt động kinh doanh , và bảo trì trang web của bạn và cho tất cả các dữ liệu đang có trong trang web của bạn. Ví dụ, bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về việc bạn chắc rằng các dữ liệu có trong trang web của bạn là không phỉ báng hay không vi phạm các pháp lí. Happy8 có quyền từ chối các trách nhiệm pháp lý cho các vấn đề này. Hơn nữa bạn sẽ bồi thường và giữ chúng tôi khỏi các thiệt hại trong tất cả các khiếu nại, thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả việc ngoài giới hạn, các phí pháp lý) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp ra khỏi việc phát triển, các hoạt động, bảo trì và nội dung trang web của bạn.

Chương trình đại lý Happy8 là cho bạn tham gia trực tiếp. Bạn sẽ không mở các tài khoản đại lý thay mặt cho các khách hàng tham gia khác. Mở tài khoản đại lý cho bên thứ ba , hủy hoại tài khoản đại lý hay chuyển khoản qua các tài khoản đại lý khác sẽ không được chấp nhận. Các đại lý muốn chuyển khoản qua chủ tài khoản khác cần phải gửi email đến chúng tôi tại daily@happy8vn.com. để yêu cầu chấp thuận phê chuẩn vấn đề này. Việc chấp thuận sẽ được ban quan lí duy nhất giải quyết.

2.9

Thông Tin Mật

Theo các điều khoản trong Thỏa Thuận này, bạn có thể được giao phó với các thông tin mật liên quan đến kinh doan của chúng tôi, các hoạt động kinh doanh hay các cơ sở kỹ thuật và / hoặc chương trình đại lý (bao gồm trong đó, ví dụ Huê Hồng giới thiệu bạn có được từ chương trình đại lý) Bạn đồng ý tránh việc để lộ thông in hay không được phép sử dụng bết kỳ các thông tin mật cho người thứ ba hay các đối tác bên ngoài trừ khi bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi và bạn chỉ sử dụng thông tin mật cho mục đích duy nhất cần thiết để xúc tiến các mục đích trong Thỏa Thuận này. Những trách nhiêm của bạn đối với các thông tin mật này sẽ chấm dứt sự tồn tại của Thòa Thuận này.

3.

Cách Tính Phần Trăm Huê Hồng & Tỷ Lệ Thanh Toán

3.1

Huê Hồng

Theo qui định điều 5 của đại lý, phần trăm huê hồng lên đến 40% bạn có thể nhận được dựa vào lợi nhuận số thành viên bạn giới thiệu vào tham gia cá cược.

(I) Hoa hồng từ Thành Viên Trực tiếp Lãi ròng hàng tháng
(tính từ ngày đầu đến cuối tháng)
(USD hoặc tiền tệ tương đương)
Số lượng thành viên tham gia hàng tháng
(Tham gia cược ít nhất 1 lần trong thể thao,Poker Mạt Chược, casino trực tuyến, Xố số trong tháng)
Tỉ lệ phần trăm hoa hồng
USD 0 – USD 3,000 Đầu tiên- >5 25%
USD 3,000 – USD 45,000 Tiếp theo >10 30%
USD 45,000+ tiếp theo >50 40%

(Số tiền tối thiểu để thực hiện thanh toán la 100 USD)

 • Các hoa hồng dành cho Poker Mạt Chược sẽ là 30% dựa trên số tiền cược của thành viên tại Poker Mạt Chược

Lợi nhuận thực thu được định nghĩa như là :

- Về hoạt động thể thao, tổng quát số tiền nhận được từ chúng tôi đối với tất cả các phiếu cược đã thanh toán cho các khách hàng sau khi khấu trừ:

 1. Mức phí thanh toán – các chi phí về chuyển tiền hay rút tiền liên quan đến các khách hàng của đại lý đó.
 2. Các phí trung gian – bất kì các chi phí phát sinh gánh chịu cho phía Happy8 sẽ được hỗ trợ hay giúp đỡ đại lý liên kết cùng các chương trình khyến mãi hay mục đích tiếp thị.
 3. Tiền thưởng khuyến mãi- tiền thưởng hay tiến bồi thường cho các khách hàng của tài khoản đại lý.

Happy8 có quyền thay đổi tỷ lệ phần trăm huê hồng của đại lý và phương cách thanh toán huê hồng cho đại lý nhằm phù hợp với quy định 1.4 tại Happy8.

3.2

Cách Tính Việc Thanh Toán Tiền Huê Hồng

 1. Tiền Cược Âm

  Số dư huê hồng bị âm trong Casino, Keno, Poker Mạt Chược, Slots, các trò chơi khác hay trong cá cược thể thao sẽ bị trừ trong số dư hiện có. Số âm kiếm được sẽ được tính vào tháng sau. Bạn phải kiếm được lợi tức huê hồng để có thể bảo hòa việc thanh toán đó trước khi bạn bắt đầu kiếm lợi tức huê hồng mới.

 2. Các Yêu Cầu Tiền Thật

  Tiền khuyến mãi, tiền miễn phí hay các ưu đãi khác liên quan đến các số dư cập nhật vào trong tài khoản của các khách hàng. Họ sẽ không thể thu được số dư và Happy8 sẽ không thanh toán tiền huê hồng cho các số dư như thế này.

3.3

Các Yêu Cầu Thanh Toán Tiền Huê Hồng

 1. Tối Thiểu Thành Viên Hoạt Động

  Tài khoản đại lý Happy8 của bạn cần phải có tối thiểu ít nhất 6 khách hàng đang hoạt động và có tham gia cược Một khách hàng đang hoạt động tham gia cược được hiểu như là một người truy cập vào trang web của bạn và có nhấp chọn vào trong trang website Happy8 thông qua đường link trong trang web của bạn, và tạo thành công tài khoản như là một khách hàng thông thường , chuyển tiền đến tài khoản của họ và tiến hành cược hay tham gia vào một trong các sản phềm của Happy8.

 2. Tối Thiểu Thanh Toán

  TTối thiểu yêu cầu thanh toán tiền huê hồng hàng tháng tùy theo loại tiền tệ trong tài khoản đại lý của bạn, mà tối thiểu dựa trên 100 USD. Và không có giới hạn thanh toán tối đa.

3.4

Phương Thức Thanh Toán Hoa Hồng

Tất cả tiền thanh toán hoa hồng sẽ được trả theo loại tiền tệ đã được lựa chọn khi bạn đăng ký tài khoản Đại Lý lần đầu (phương thức đã được giới thiệu, nhanh và đơn giản nhất để rút tiền qua những lựa chọn thanh toán của bạn được hỗ trợ bởi Happy8):

 1. Neteller
 2. Neteller (1-Pay)
 3. Moneybookers
 4. Chuyển khoản Ngân Hàng
3.5

Ngày Thanh Toán Hoa Hồng

Tất cả hoa hồng sẽ được trả cho bạn hàng tháng trong vòng xấp xỉ 15 ngày hành chính kể từ ngày cuối cùng của mỗi tháng. Thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện ngay cho bạn theo phương thức thanh toán mà bạn đã muốn đã được lựa chọn trong quá trình đăng ký của bạn.

Happy8 bảo lưu quyền chọn phương thức thanh toán phù hợp trong trường hợp phương thức thanh toán nào đó không còn được hỗ trợ cho một nước nào đó.

4.

Điều Khoản và Sự Kết Thúc, Hệ Quả và Những Trang Không Phù Hợp

4.1

Điều Khoản và Sự Kết Thúc

Điều khoản của HỢP ĐỒNG này sẽ bắt đầu khi bạn được chấp nhận là một đại lý và sẽ tiếp tục trừ khi và cho đến khi cả 2 phía được thông báo bên kia bằng văn bản viết rằng họ muốn chấp dứt HỢP ĐỒNG, trong trường hợp mà HỢP ĐỒNG này bị chấm dứt ngay lập tức. Việc chấm dứt từ nguyện vọng, với hoặc không có lý do, bởi cả 2 bên. Vì những mục đích thông báo việc chấm dứt, chuyển qua email có thể được xem như văn bản viết và đơn thông báo trực tiếp.

4.2

Hệ Quả

Theo sau sự kết thúc bạn phải bỏ tất cả những biển quảng cáo/biểu tượng của chúng tôi khỏi trang của bạn và vô hiệu hóa tất cả những đường dẫn từ trang của bạn tới chúng tôi. Tất cả quyền lợi và giấy phép được cung cấp cho bạn trong bản HỢP ĐỒNG này sẽ bị chấp dứt ngay lập tức. Bạn sẽ trả lại cho chúng tôi tất cả những thông tin mật và những bản sao của nó từ lưu trữ quản lý của bạn và sẽ cắt bỏ tất cả những thứ sử dụng dấu hiệu của chúng tôi.

4.3

Những Trang Không Phù Hợp

Happy8 có thể kết thúc HỢP ĐỒNG này nếu Happy8 xác định (từ quyền tự quyết của chúng tôi) rằng trang của bạn không phù hợp. Những trang không phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn tới, đó là: hướng tới trẻ em, thể hiện những hoạt động khiêu dâm, bất hợp pháp, khuyến khích bạo lực, khuyến khích phân biệt dựa vào chủng tộc, giới tính, tông giao, quốc tịch, khuyết tật, hướng dục, hay tuổi tác, khuyến khích những hành động phạm pháp hoặc phá hoại bản quyền. Ngoài ra bất cứ link nào có chữ ‘Happy8’ trong tên miền đều không được cho phép.

4.4

Những Tài Khoản Sao Chép và Tự Giới Thiệu Mình

Bạn không được phép mở nhiều hơn một tài khoản đại lý mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc bạn sẽ không kiếm được hoa hồng từ việc bạn tự chơi dưới tư cách người chơi trừ khi được phép từ ban quản lý Happy8. Chương trình với mục đích dành cho những người chơi đích thực tìm kiếm sự thư giãn và giải trí tại trang web Happy8.

5.

Duy Trì Các Chương Trình

Bạn sẽ thực hiện các phương pháp kết hợp, làm nổi bật và liên tục hiển thị nhiều nhất các links liên kết được cập nhập và được cung cấp bởi chúng tôi trên tất cả các trang website của bạn trong một hình thức và vị trí được thoả thuận bởi chúng tôi và bạn không nên thay đổi các hình thức vị trí hoặc quá trình hoat động của các links liên kết trước khi có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi. Bạn sẽ hội đủ điều kiện để nhận huê hồng, khi Happy8 dựa trên các chương trình được tiếp tục thực hiện từ bạn.Chúng tôi có quyền giảm tỷ lệ chiết khấu huê hồng cho bạn, nếu bạn giảm bớt những cố gắng khi giới thiệu thêm các thành viên mới.Khi bạn giảm bớt hoặc tạm dừng các chương trình tại website của chúng tôi thì sẽ được xem như bạn đã kết thúc Hợp Đồng với chúng tôi.

6.

Việc Đảm Bảo

Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường, hay ảnh hưởng đến chúng tôi, ban giám đốc, nhân viên hay từ đại diện vô hại và chống lại bất kì và tất cả các trách nhiêm pháp lý, mất mát, thiệt haị và các chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, kết quả từ, phát sinh ra., hay bất cứ cách nào liên quan đến (a) bất kỳ vi phạm trực tiếp từ bạn hay bất kỳ đại diện đảm bảo hay điều khoản trong Thỏa Thuận. (b) hiệu suất các trách nhiêm của bạn và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này, (c) Sự sơ suất của bạn hay (d) do sự sơ suất của bạn đã gây ra bất kì tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp hay các hành động có chủ tâm hay chểnh mảng, hay sử dụng trái phép các biểu ngữ của chúng tôi và các đường dẫn hoặc chương trình Đại Lý.

7.

Việc Từ Chối

Happy8 không làm nhằm mục đích đặc biệt hay bao hàm đảm bảo hay đại diện đối với chương trình Đại Lý, về chúng tôi hoặc sắp xếp thanh toán Huê Hồng Giới Thiệu ( bao gồm, không hạn chế, tính năng, bảo đảm sự phù hợp, thương mại, hợp pháp hay không vi phạm), và không rõ ràng cũng không bao hàm bảo đảm phát sinh của một diễn biến sự việc, giao dịch hay sử dụng dịch vụ thương mại. Ngoài ra, Happy8 không làm đại diện cho các hoạt động liên tiếp hay lỗi tư do trong trang web của bạn và sẽ không chịu trách nhiêm đối với các vấn để đáng tiếc xảy ra nếu có. Trong trường hợp đặc biệt giữa các báo cáo được cung cấp trong hệ thống affiliate.Happy8.com và cơ sở dữ liệu Happy8, cơ sở dữ liệu sẽ được coi là chính xác.

8.

Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

Happy8 sẽ không chịu trách nhiệm về việc gián tiếp, đặc biệt hay hậu quả thiệt hại ( hay bất kỳ tổn thất về doanh thu, lợi nhuận, hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa Thuận hay của chương trình Đại Lý, thậm chí nếu Happy8 đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại. Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm tổng hợp các phát sinh pháp lý đối với Thỏa Thuận này và chương trình Đại Lý sẽ không vược quá tổng số thanh toán tiền huê hồng giới thiệu hay thanh toán cho bạn theo Thỏa Thuận này. Không có gì trong Thỏa Thuận này được giải thích để cung cấp cho bất cứ quyền nào, biện pháp hay bất kỳ lợi ích đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức không tồn tại đến Thỏa Thuận này. Những trách nhiệm của chúng tối trong Thỏa Thuận này không tạo thành trách nhiệm cá nhân của ban giám đốc, nhân viên hay những cổ đông của chúng tôi. Bất kì trách nhiệm pháp lý phát sinh trong Thỏa Thuận này sẽ đáp ứng duy nhất đền Huê Hồng Giới Thiệu phát sinh và được giới hạn để trực tiếp bồi thường các thiệt hại.

9.

Điều khoản phụ

9.1

Luật và Sự Phân Xử của Chính Quyền

Bản HỢP ĐỒNG này sẽ được quản lý và giải thích theo luật pháp của Philippines. Bất cứ yêu cầu nào phát sinh từ hay liên hệ với những Điều Khoản và Điều Kiện này:

 • Nếu được khởi đầu do bạn, sẽ được tuân theo và sự phán quyết cuối cùng của toàn án Philippines theo quy định của Tòa Án Philippines trong thời gian áp dụng quy định nào được cho là hợp nhất với điều khoản tham chiếu.
 • Nếu được khởi đầu bởi Happy8, một trong 2 lựa chọn tự quyết định bởi Happy8:
  1. Theo và dùng phán quyết cuối cùng theo điều khoản trên; hoặc
  2. Trước khi đồng ý đệ đơn lên tòa án Philippines, bạn phải luôn thông báo, đảm bảo những đơn đó sẽ không ảnh hưởng tới quyền của Happy8 có hành động pháp lý hoặc tiến tới bất cứ quyền xét sử nào.
9.2

TRONG SỰ LÀM CHỨNG

Bằng việc đọc, những điều khoản và điều kiện, và sự nhận thức những điều trong khi đăng ký đại lý bạn đã đồng ý tất cả những điều khoản và điều kiện ở đây. Happy8 bảo lưu quyền từ chối thanh toán bất cứ đại lý nào vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện được quy định ở đây.

9.3

Trong trường hợp có sự khác biệt, thì phiên bản chính trong Tiếng Anh sẽ được áp dụng và có hiệu lực.